Komisariat Policji w Czeladzi

Dzielnicowy z Czeladzi wyróżniony podczas kampanii „Biała Wstążka”

Policjanci z Komisariatu Policji w Czeladzi na czele z komendantem podinspektorem Januszem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystym podsumowaniu IV edycji kampanii „Biała Wstążka” dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Podczas gali wyróżniono czeladzkiego dzielnicowego za zaangażowanie na rzecz ochrony praw kobiet.

W ubiegłym tygodniu w czeladzkiej „Kopalni Kultury” odbyła się uroczysta Gala podsumowująca IV edycję kampanii pn.. „Biała Wstążka” w którą byli zaangażowani policjanci Komisariatu Policji z Czeladzi na czele z komendantem podinspektorem Januszem Dąbrowskim. W obchodach uczestniczyli również Prokurator Prokuratury Rejonowej w Będzinie Pan Adrian Patyk, Dyrektor PCPR w Będzinie pani Olga Machura, wychowawca oddziału prewencyjnego Zakładu Karnego w Wojkowicach Pani porucznik Magdalena Bartosiewicz, zastępca Burmistrza Czeladzi ds.. społecznych Pani Beata Zawiła, reprezentanci Ośrodków Pomocy Społecznej z sąsiednich miast. Na Galę przybyli również przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, młodzież, mieszkańcy Czeladzi i pracownicy MOPS.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata

Przyczyny, dla których zainicjowano przeprowadzenie czeladzkiej kampanii przeciwko przemocy, to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in.. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz promowanie wartości rodzinnych.

W trakcie uroczystej Gali zaprezentowano działania, jakie na terenie Czeladzi były podejmowane w ramach Kampanii „Biała Wstążka”. Wyróżniono dzielnicowego mł.asp. Grzegorza Barana za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony praw kobiet.

Dwie kobiety stojące na scenie, obok nich na ekranie wyswietlony obraz przedstawiający białą wstążkę i napis" Kampania Biała Wstążka"

Musimy pamiętać, że przemoc domowa jest przestępstwem!

Dlatego apelujemy do osób dotkniętych przemocą o przełamanie strachu i kontakt z dzielnicowym lub inną instytucją, która może pomóc. Przemoc w rodzinie najczęściej odbywa się w zaciszu czterech ścian. Jeżeli jesteśmy świadkami tego typu sytuacji lub mamy wiedzę, że w naszym otoczeniu ktoś tego doświadcza, to trzeba o tym poinformować odpowiednie instytucje. Czasem wystarczy tylko jeden telefon, by pomóc krzywdzonej osobie. Każdy, nawet anonimowo, dzwoniąc pod numerem alarmowy 112, może powiadomić Policję o fakcie znęcania się. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał.

Przypominamy również, że w kraju funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pod numerem telefonu 800-120-002 istnieje możliwość skonsultowania się ze specjalistami. Na stronie pogotowia  można także uzyskać najważniejsze informacje dotyczące tego problemu.

Powrót na górę strony