Rok Pieszego 2017

"Przejście oddaj pieszym"

Śląska drogówka w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zainicjowała kolejne przedsięwzięcie. Jest ono dedykowane pieszym ale także pozostałym użytkownikom dróg, którzy w ogromnej mierze wpływają na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych. Kampania "Przejście oddaj pieszym" ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i szczególną troskę o tę grupę użytkowników dróg, która narażona jest na potrącenia nawet na pasach.

W trosce o niezmotoryzowanych Śląska Policja prowadzi kampanię profilaktyczną " Przejście oddaj pieszym". Jej celem jest wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz uzmysłowienie pozostałym użytkownikom ruchu drogowego, jak ogromne znaczenie na jego poprawę ma przestrzeganie obowiązujących przepisów. Do wielu zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników dochodzi na przejściach dla pieszych i do tego z winy kierujących. Podjęte przez policjantów działania poparł drużynowy mistrz świata w skokach narciarskich Piotr Żyła.

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na tzw. „zebrach”. Większość z tych zdarzeń spowodowanych jest z winy kierowcy. Dlatego też śląscy policjanci kampanią "Przejście oddaj pieszym" chcieli zwrócić uwagę na relacje zachodzące pomiędzy pieszymi a zmotoryzowanymi. Kierowcy zbliżając się do przejść winni ograniczyć prędkość jazdy i zachować szczególną ostrożność. Natomiast piesi, pomimo tego, że przechodzą na miejscu do tego wyznaczonym, winni obserwować to co dzieje się na jezdni. Niejednokrotnie właśnie takie zachowanie uratowało niechronionych uczestników ruchu drogowego przed potrąceniem.

Poniżej prezentujemy spot filmowy kampanii, w którym wystąpiła Joanna Chułek oraz polski kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz. Został on zrealizowany przez studentów z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem prof. dr  hab. Krystyny Doktorowicz.

Kampania "Przejście oddaj pieszym" powstała w ramach współpracy śląskiej drogówki z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opis filmu: "Przejście oddaj pieszym"

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.51 MB)

Powrót na górę strony