Rok Pieszego 2017

Akcja "NURD" na będzińskich drogach

Dzisiaj od wczesnych godzin rannych na terenie powiatu będzińskiego, podobnie jak na terenie całego kraju policjanci z drogówki przeprowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji mundurowi zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów...

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Piesi niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków, których przyczyna wynika często z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem dzisiejszej akcji jest przede wszystkim dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Stróże prawa będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie się przyglądać, czy piesi nie łamią obowiązujących przepisów. Uwaga policjantów skupiona będzie także na często bagatelizowanym obowiązku noszenia po zmroku przez pieszych poza terenem zabudowanym poprawiających bezpieczeństwo odblasków. Akcja zakończy się o godzinie 22:00.

  • Akcja "NURD" na będzińskich drogach
Powrót na górę strony