Rok Pieszego 2017

"Bezpieczny pieszy" na będzińskich drogach

Policjanci z będzińskiej drogówki prowadzą dzisiaj działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach akcji "Bezpieczny pieszy" stróże prawa kontrolują zachowania niechronionych użytkowników dróg w różnych częściach powiatu. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na rejony, w których ruch pieszych jest największy, ale przede wszystkim na te miejsca, w których często dochodzi do potrąceń przechodniów.

Dzisiaj od godziny 6.00 do 22.00 policjanci z Będzina przeprowadzą działania „Bezpieczny pieszy”.Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Mundurowi kontrolują czy przechodnie przestrzegają przepisów o ruchu drogowym oraz postępują ostrożnie korzystając z dróg. Dzisiejsze działania ukazują, jak często piesi bagatelizują kwestię własnego bezpieczeństwa na drodze, co świadczy o konieczności prowadzenia podobnych działań. Stróże prawa tradycyjnie już zatrzymali wielu pieszych naruszających przepisy ruchu drogowego. Niezmienny pozostaje także katalog tłumaczeń i wymówek ukaranych pieszych. Na pierwszym miejscu większość pouczonych uczestników ruchu, jako powód łamania prawa podawała brak czasu i pośpiech. Wielu pieszych mimo, iż posiadają wiedzę na temat tragicznych skutków zdarzeń drogowych bagatelizuje swoje przewinienia.

 

Powrót na górę strony