Rok pieszego 2019

Trwają działania "NURD"

Od wczesnych godzin rannych na terenie powiatu będzińskiego, podobnie jak na terenie całego kraju policjanci z drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli akcję "NURD". W ciągu całego dzisiejszego dnia mundurowi zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów...

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Piesi niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków, których przyczyna wynika często z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem dzisiejszej akcji jest przede wszystkim dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Stróże prawa będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie się przyglądać, czy piesi nie łamią obowiązujących przepisów. Akcja rozpoczęła się o godzinie 6.00 a zakończy się o godzinie 22:00.

  • Policjantka w rozmowie z pieszym
Powrót na górę strony