Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Paragraf 9 rozporządzenia umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom.

Aby taką informację uzyskać należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach ul. Lompy 19 pok. nr 400 w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. śląskiego w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wydaje zaświadczenia wyłącznie osobom posiadającym miejsce stałego zameldowanie w woj. śląskim.


Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są wyłącznie w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowice. Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).


Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21 wynosi 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego w:
Kasie Urzędu Miasta w Katowicach ul. Pocztowa 5, w godzinach:
 

7.30 – 17.00 poniedziałek i czwartek,
7.30 – 13.00 środa
7.30 – 15.30 wtorek, piątek
 

lub na rachunek organu podatkowego, tj:
 

Urząd Miasta w Katowicach
ul. Młyńska 4


rachunek nr: 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111


bez pobierania dodatkowych opłat - we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego na terenie miasta Katowice, tj:


 

 1. Oddział w Katowicach, 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 2. Oddział w Katowicach, 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2
 3. Oddział w Katowicach, 40-881 Katowice, Chrobrego 29
 4. Oddział w Katowicach, 40-613 Katowice, Gen. Jankego 122
 5. Oddział w Katowicach, 40-145 Katowice, Józefowska 76
 6. Oddział w Katowicach, 40-049 Katowice, Kościuszki 19
 7. Oddział w Katowicach, 40-752 Katowice, Medyków 12B
 8. Oddział w Katowicach, 40-092 Katowice, Mickiewicza 3
 9. Oddział w Katowicach, 40-487 Katowice, Mysłowicka 28
 10. Oddział w Katowicach, 40-555 Katowice, Rolna 28
 11. Oddział w Katowicach, 40-086 Katowice, Sokolska 34
 12. Oddział w Katowicach, 40-832 Katowice, Witosa 3

  Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej “za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”.

Dowód wpłaty pozostaniew aktach sprawy. 

 

Wzór formularza
 

Powrót na górę strony