Punkty karne

JAK NIE UTRACIĆ PRAWA JAZDY

Paragraf 8 Rozporządzenia (zgodnie z art 130 ust.3 ustawy PoRD) umożliwia kierowcy (naruszającemu przepisy ruchu drogowego) wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów karnych. Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez ośrodki WORD (w całym kraju) umożliwia zredukowanie sumy posiadanych punktów karnych.

Paragraf 8 Rozporządzenia (zgodnie z art 130 ust.3 ustawy PoRD) umożliwia kierowcy (naruszającemu przepisy ruchu drogowego) wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów karnych. Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez ośrodki WORD (w całym kraju) umożliwia zredukowanie sumy posiadanych punktów karnych.


Jednak, aby było to możliwe należy pamiętać o tym, że:
 

  • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy przed jego rozpoczęciem nie otrzymali więcej niż 24 pkt i nie mniej niż 6 pkt karne (przekroczenie limitu 24 pkt powoduje skierowanie na powtórny egzamin);
  • ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie pierwszego roku od czasu otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy;
  • odbycie szkolenia daje podstawę do do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć;
  • szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika,
  • w szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na 6 miesięcy.


Na terenie województwa śląskiego szkolenia organizowane są przez:


WORD w Bielsku-Białej przy ul. Aleja Armii Krajowej 220A, tel. (033) 829-65-90, 815-09-81,
adres internetowy: http://www.word.bielsko.pl

WORD w Częstochowie przy ul. Hallera 1, tel.(034) 361-60-09, 361-65-38,
adres internetowy: http://www.word.czest.pl

WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 tel. (032) 359-30-07,
adres internetowy: http://www.word.katowice.pl
 

Powrót na górę strony