Kierowco, zobacz ku przestrodze... - Fotoprzestrogi - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Fotoprzestrogi