Żeby Być - Trzeba Żyć - Rok Pieszego 2013

Działania NURD

Policjanci z będzińskiej drogówki w dniu 20 września br od godziny 6.00 do 22.00 prowadzili na terenie powiatu działania w ramach akcji „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”.

Policjanci z będzińskiej drogówki w dniu 20 września br od godziny 6.00 do 22.00 prowadzili na terenie powiatu działania w ramach akcji „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez kontrolę przestrzegania przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

działania ukierunkowane były zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracali także uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. Pośrednio akcja „NURD” ma na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. W ramach jutrzejszej akcji funkcjonariusze będzińskiej „drogówki” obserwowali także skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń niechronionych uczestników ruchu.

Powrót na górę strony