2012 - rok pieszego

Młodzieżowa służba ruchu drogowego na drogach

Nad bezpieczeństwem w drodze do będzińskich szkół obok policjantów z drogówki czuwali wczoraj uczniowie klas licealnych o profilu policyjnym działający w ramach Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego.

Nad bezpieczeństwem w drodze do będzińskich szkół obok policjantów z drogówki czuwali wczoraj uczniowie klas licealnych o profilu policyjnym działający w ramach Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Wspólne patrole odwiedziły również inne szkoły w powiecie, między innymi Szkołę Podstawową w Gródkowie. Policjant w trakcie pogadanek na temat bezpieczeństwa w trakcie drogi do szkoły przypomniał dzieciom o prawidłowym sposobie poruszania się po drodze i  bezpiecznym przez nią przechodzeniu. Zdobytą wiedzę dzieci mogły sprawdzić praktycznie pod okiem policjanta i pomagającym mu licealistom z Młodzieżowej Służby Ruchu.

Powrót na górę strony