2012 - rok pieszego

Bezpieczna doga do szkoły

Początek roku szkolnego był okazją do spotkania policjantów z będzińskiej drogówki z dziećmi rozpoczynającymi naukę.

Początek roku szkolnego był okazją do spotkania policjantów z będzińskiej drogówki z dziećmi rozpoczynającymi naukę. Ten uroczysty dla wszystkich uczniów dzień policjanci wykorzystali również do rozpoczęcia cyklu prelekcji i pogadanek w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Dzieci z Dąbia dowiedziały się między innymi jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak unikać niebezpieczeństw i zagrożeń w ruchu drogowym oraz w co należy być wyposażonym aby być widocznym na drodze.

Powrót na górę strony