2012 - rok pieszego

Pierwsze prawo jazdy

W środę 6 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół w Sławkowie młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Policjanci z będzińskiej drogówki przeprowadzili egzamin na kartę motorowerową.

W środę 6 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół w Sławkowie młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Policjanci z będzińskiej drogówki przeprowadzili egzamin na kartę motorowerową. Pierwszy etap obejmował sprawdzenie znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, następnie przystąpiono do testów praktycznych. W sumie do egzaminu przystapiło 21 uczniów, 9 z nich egzamin zaliczyło z wynikiem pozytywnym. Podczas spotkania omówiono także podstawowe zasady bezpiecznego zachowania na drodze.

Powrót na górę strony