2011 - rok pieszego

Niedzielny egzamin w kościele na Górce Zamkowej

W niedzielę 18 grudnia bieżącego roku w kościele po wezwanie św. Trójcy w Będzinie podczas mszy wierni mieli okazję wysłuchać niecodziennego "kazania". Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będzińskiej komendy przypominali o podstawowych zasadach ruchu pieszych oraz wskazywali na istotną rolę elementów odblaskowych.Następnie funkcjonariusze przekazywali odblaskowe gażety. Policjanci przeprowadzili także dla najmłodszych uczestników mszy krótki egzamin z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego. Spotkanie było zorganizowane między innymi w ramach realizowanego przez parafię programu "Moje pierwsze prawo jazdy"

Wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych są problemem społecznym, który ciągle powoduje tragiczne skutki dla nich samych. W związku z wyraźną skalą zagrożenia powodowanego przez pieszych uczestników ruchu jak i wysokim zagrożeniem na jakie są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego w województwie śląskim przyjęto w 2011 roku, jako jedno z zadań priorytetowych, zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Zaplanowano między innymi zintensyfikowanie działań profilaktycznych. Hasłem przewodnim jest Trzeci krok – Rok pieszego – Rozsądny i widoczny pieszy”.

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie aktywnie włączyła się do prowadzonej kampanii, kładąc szczególny nacisk na działalność profilaktyczną. W ramach akcji prowadzone są cykle spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, których celem będzie wypracowanie wśród uczestników bezpiecznych zachowań.

Powrót na górę strony