2011 - rok pieszego

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której członkiem jest Komenda Główna Policji, podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" w dniach 5-11 grudnia 2011 roku. Jest to okazja do zwrócenia uwagi użytkownikom dróg na podstawowe problemy, z jakimi mogą spotkać się na drogach. W okresie tym kontynuowane będą działania edukacyjne skierowane zarówno do osób dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Ponadto w codziennej służbie policjanci ruchu drogowego podejmą zintensyfikowane działania kontrolne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych. Musimy pamiętać, że ceną lekkomyslności czy błędu popełnionego na drodze jest ludzkie życie i zdrowie!

PAMIĘTAJMY!

Podczas ograniczonej widoczności, gdy osoba piesza ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie ma na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, kierowca dostrzega ją z dużym opóźnieniem

Od zmroku do świtu odnotowuje się ponad połowę wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych, choć na drogach ruch jest nawet dziesięciokrotnie mniejszy niż w ciągu dnia. W nocy widzimy gorzej, a kierowcy wielu rzeczy w ogóle nie dostrzegają. W ciemnościach pieszy może zauważyć reflektory samochodu nawet w odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero, gdy jego sylwetka znajdzie się w zasięgu świateł reflektorów.

Osoba poruszająca się drogą po ciemku bez elementów odblaskowych widziana jest w światłach mijania z odległości 20 – 30 metrów. Samochód poruszający się z prędkością 90 km/h (prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym) pokonuje 25 metrów w ciągu 1 sekundy. Kierujący zatem nie ma żadnych szans na podjęcie jakiejkolwiek reakcji obronnej. Jeśli ten sam poruszający się przy jezdni pieszy wyposażony jest w element odblaskowy - kierowca zauważy go już z odległości 130 -150 metrów. Pieszego z odblaskiem kierowca zauważy 5 razy szybciej. Dlatego tak ważne jest, aby dla własnego dobra wszyscy piesi – zarówno dzieci jak i dorośli, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe!

 
Powrót na górę strony