2010 - rok pieszego

Kolejny dzień szkoły

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Analogicznie jak w latach ubiegłych policjanci czuwają nad zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznej drogi do szkoły.

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Analogicznie jak w latach ubiegłych policjanci czuwają nad zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznej drogi do szkoły. Działania te będą kontynuowane do 10.09. 2010 roku w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły”. Działania są prowadzone na terenie całego powiatu będzińskiego przez policjantów oraz funkcjonariuszy straży miejskich.

Podstawowym celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach szkół poprzez bieżące pełnienie służby w tych rejonach celem eliminowanie negatywnych zachowań, które mogą być przyczynami zdarzeń drogowych w tych miejscach t.j.:

  • niedostosowanie przez kierujących samochodami jak również motocyklami prędkości.

  • wymuszenie pierwszeństwa przejazdu,

  • wyprzedzanie na lub przed przejściem dla pieszych,

Ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich uczestników ruchu poprzez edukację dzieci związaną z podstawowymi przepisami ruchu drogowego, wyrobienie wśród kierujących nawyku prawidłowego zachowania przy przejeżdżaniu w rejonach szkół.

  Policjanci podczas spotkań w szkołach z dziećmi i młodzieżą przypominają zasady bezpiecznego zachowania na drogach oraz ponownioe omawiają  podstawowe założenia programu - "Ratujmy Każdego - Rok pieszego - Kolejny krok ".

Powrót na górę strony