Zielona strefa - ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt i środowiska

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”
Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

 

Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail:  komendant@bedzin.ka.policja.gov.pl

Istnieje tez możliwośc zgłoszenia krzywdy zwierząt za pośrednictwem - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W szczególności jeśli uprawiane jest kłusownictwo, niszczona jest zieleń lub organizowana jest nielegalna wycinka drzew. Katalog zgłoszeń jest rozbudowany, dlatego zachęcamy do skorzystania z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych czynach popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku.

Powrót na górę strony