Oficer prasowy

Oficer prasowy


sierż. szt. Marcin SZOPA

tel. 606 926 420, 47 85 362 32

e-mail: rzecznik@bedzin.ka.policja.gov.pl

Kontakt telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.30.

Po godzinie 15.30 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń nadzwyczajnych.

W przypadku nieobecności w służbie sierż.szt. Marcina Szopy obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie pełni:

st. asp. Ewelina Jakubowska

tel. 47 85 362 29

e-mail: ewelina.jakubowska@bedzin.ka.policja.gov.pl.

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostała korespondencja kierowana jest do Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie lub na adres e-mail konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU. By skrócić czas oczekiwania na odpowiedź osoby nie będące dziennikarzami mogą wysyłać listy bezpośrednio na e-mail: komendant@bedzin.ka.policja.gov.pl.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony