Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji

w Będzinie

insp. mgr Arkadiusz WIĘCEK

tel: 47 85 362 12

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Będzinie

mł. insp. mgr Paweł FRYC

tel: 47 85 362 12