Deklaracja dostępności

Informacja w zakresie działalności

Informacja w zakresie działalności Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, która jest jednostką podrzędną wobec Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Informacja o zakresie działalności Śląskiej i cieszyńskiej Policji

Śląska Policja, to Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i 32 Komendy Miejskie i Powiatowe, w tym Komenda Powiatowa Policji w Będzinie. Komendą Wojewódzką dowodzi Komendant Wojewódzki Policji, a Komendą Powiatową Policji w Będzinie kieruje Komendant Powiatowy.

Czym zajmuje się Policja?

Policjanci zajmują się ochroną życia i zdrowia ludzi oraz ochroną ich majątku. Policjanci dbają o spokój i bezpieczeństwo w miejscach publicznych, autobusach, tramwajach, pociągach, na drogach i wodach. Policjanci zajmują się sprawami związanymi z łamaniem prawa. Zatrzymują przestępców i osoby poszukiwane przez Prokuraturę i Sądy.

Są też policjanci, którzy nie ubierają mundurów, aby prowadzić niektóre sprawy związane z łamaniem prawa, na przykład przesłuchują świadków zdarzeń, poszukują przestępców, szukają zaginionych osób. Wtedy policjanci mogą używać pojazdów bez napisów POLICJA.

Kiedy policjanci bez mundurów wykonują swoją pracę, to muszą pokazać legitymację.

Policjanci posiadają różne prawa, na przykład mogą kontrolować dokumenty osób, zatrzymywać osoby, zatrzymywać i sprawdzać pojazdy, przeszukiwać pomieszczenia. Każdy musi wykonywać polecenia policjantów.

Jeśli ktoś skrzywdził Ciebie lub inną osobę, na przykład ukradł rower, pieniądze, bagaż, uderzył Cię, to możesz wezwać policjantów. Możesz to zrobić osobiście, przy pomocy innej osoby, telefonicznie – SMS, mailem. Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą to możesz wysłać tekst SMS na numer 695 997 997 i zacznij od słowa „napisz - jestem niesłyszący, napisz gdzie jesteś i co się stało”.

 

Film https://www.youtube.com/watch?v=5RUa37xCa1A

Powrót na górę strony