Wiadomości

insp. Marcin Lemański nowym szefem będzińskiego garnizonu Policji

W auli Komendy Powiatowej Policji w Będzinie odbyło się wczoraj uroczyste wprowadzenie nowego komendanta. Na stanowisko pierwszego będzińskiego stróża prawa powołany został insp. Marcin Lemański. Nowego szefa będzińskiej Policji przedstawił wszystkim zebranym policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym oraz zaproszonym gościom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach.

Wczoraj o 13.00, w obecności zaproszonych gości, odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie. Na uroczystości nie zabrakło policjantek, policjantów i pracowników cywilnych. Kierowanie będzińskim garnizonem Policji, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, powierzono inspektorowi Marcinowi Lemańskiemu, który dotychczas był Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa będzińskich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - inspektorowi Jackowi Stelmachowi, przez dowódcę uroczystości – komisarza Grzegorza Derwicha. Następnie przedstawiono sylwetkę nowego szefa będzińskich policjantów. Po odczytaniu rozkazu personalnego, został on wręczony nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzine.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Najpierw głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach, gratulując objęcia stanowiska inspektorowi Marcinowi Lemańskiemu. Następnie głos zabrał inspektor Marcin Lemańśki, który podziękował za pokładane w nim zaufanie i nadzieję. Podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom kierownictwa oraz społeczeństwa, aby powiat będziński był miejscem bezpiecznym.

Inspektor Marcin Lemański jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest to policjant o dużym doświadczeniu, który z pasją i determinacją poświęca się ochronie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Swoją służbę rozpoczął blisko 25 lat temu, gdzie swoje pierwsze kroki stawiał jako policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, z którą związany był praktycznie przez cały okres swojej kariery. Piął się przez kolejne służbowe szczeble jako policjant wydziału ruchu drogowego i specjalista zespołu ds. ochrony informacji niejawnych. Od 2008 roku związany był ze służbą wydziału ruchu drogowego. Najpierw jako specjalista, a następnie kierownik referatu obsługi zdarzeń drogowych częstochowskiej drogówki. Następnie wrócił do myszkowskiego garnizonu Policji i od 2014 roku pełnił funkcję naczelnika wydziału ruchu drogowego. Następnie w 2017 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie, by po ponad roku objąć stanowisko komendanta, zdobywając uznanie nie tylko wśród swoich podwładnych, ale także mieszkańców. Komendant został odznaczony również Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Serdecznie gratulujemy, życząc wielu dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!

 • Na zdjęciu dowódca uroczystości i policjanci z pocztu sztandarowego.
 • Na zdjęciu Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, który podaje mu dłoń.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w towarzystwie Komendantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie na auli.
 • Zdjęcie grupowe przedstawiające gości podczas uroczystości.
 • Zdjęcie przedstawiające policjanta w mundurze, który odczytuje rozkaz.
 • Na zdjęciu Komendant Powiatowy Policji w Będzinie stoi przed sztandarem.
 • Zdjęcie, na którym widzimy klękającego przed sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Będzinie nowego komendanta.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach gratuluję nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu przemawiający przy mównicy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu przemawiający nowy szef będzińskiej Policji.
 • Na zdjęciu poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu kobieta wręczająca kwiaty nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu dowódca uroczystości melduje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o zakończeniu uroczystości.
 • Zdjęcie, na którym kobieta wręcza kwiaty nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu Starosta Będziński z Naczelnikiem Bezpieczeństwa z Powiatu Będzińskiego składają życzenia Nowemu Komendantowi.
 • Na zdjęciu Zastępca Burmistrza Siewierza gratuluje Nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Psary składa życzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Na zdjęciu Nowy Komendant Powiatowy Policji w Będzinie podają sobie rękę z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie.
Powrót na górę strony