Wiadomości

Kolejna debata społeczna ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa drogowego za nami

W budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie policjanci przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na drodze". Dzięki współpracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu będzińskiego stale możemy je poprawiać. Przedmiotem rozmów wśród zgromadzonej młodzieży, która była głównymi odbiorcami, było budowanie świadomości prawidłowych zachowań na drodze oraz podkreślenie jak ważna jest rola pieszego.

Kolejny już raz w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie miejscowi stróże prawa przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na drodze”, która tym razem głównie zorganizowana została dla młodzieży powiatu będzińskiego. Takie spotkania mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią okazję do dyskusji, a także budowania świadomości wpływającej na bezpieczeństwo. Tematyka debaty związana była z bezpieczeństwem na drodze. Priorytetem dla policjantów stało się podnoszenie poziomu świadomości już od najmłodszych lat, jak ważna jest rola pieszego jako uczestnika ruchu drogowego. Kolejnym ważnym punktem rozmów było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz podczas przemieszczania się pojazdami i innymi środkami lokomocji. Zgromadzonych uczestników przywitał Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie insp. Arkadiuszem Więckiem. Podkreślili Oni, jak ważne jest bezpieczeństwo każdego z mieszkańców, oraz zaznaczyli, że każdy indywidualnie ma wpływ, by je poprawiać, dlatego ważne jest to, abyśmy wspólnie dążyli do tego celu.

Następnie głos zabrał Zastępca Naczelnika Prewencji podkom. Michał Ziarnik, który przybliżył mechanizm działania policyjnego narzędzia "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz opowiedział, że policjanci zajmujący się profilaktyką w będzińskim garnizonie dbają o bezpieczeństwo najmłodszych przez organizowane spotkania i prelekcję, do których wykorzystują otrzymany od Starosty Będzińskiego autochodzik, który stał się bardzo popularny w naszym powiecie. Dzięki niemu kształtowane są podstawowe zachowania na drodze oraz dzieci uczą się przepisów przy dobrej zabawie. Kolejno głos zabrała asp.szt. Iwona Bajan Zastępca Naczelnika Ruchu Drogowego, która omówiła przeprowadzane przez policjantów działania NURD, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i cyklistów, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje. Ponadto zwróciła ona uwagę na dobrą pracę policjantów, co przekłada się na mniejszą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Później policjantka zajmująca się profilaktyką w będzińskiej komendzie mł.asp. Monika Opara przedstawiła multimedialną prezentację ukierunkowaną o najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. Podczas wyświetlanych zdjęć i filmów uczestnicy debaty mogli zaobserwować różnice w widoczności osób, które stosują elementy odbijające światło oraz tych, które ich nie mają i noszą ubrania w ciemnym kolorze. Cieszymy się również, że młodzież, która zajęła miejsca na sali, aktywnie uczestniczyła podczas tego wydarzenia, gdyż był to idealny czas, aby wymienić się swoimi poglądami, ponieważ każdy może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

W wydarzeniu wzięli udział również m.in.: Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Będzinie mł.bryg. Piotr Garski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z Będzina Piotr Frączek oraz specjalista z zakresu ruchu drogowego WORD Katowice Jacek Wójcik, którzy przekazali cenne informacje i uwagi, które każdemu mogą przydać się w przyszłości.

  • Zdjęcie przedstawiające grupę uczestników debaty, którzy ją prowadzą, przy mikrofonie Komendant Powiatowy Policji w Będzinie inspektor Arkadiusz Więcek.
  • Na zdjęciu Starosta Będziński Sebastian Szaleniec przemawia podczas debaty.
  • Na zdjęciu policjant z mikrofonem
  • Na zdjęciu Komendant Powiatowy Policji w Będzinie przemawia do uczestników debaty
  • Na zdjęciu grupa ludzi uczestnicząca w debacie na sali.
  • Na zdjęciu grupa młodzieży na sali podczas debaty społecznej.
Powrót na górę strony