Wiadomości

Porozumienie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na rok 2023 podpisane

Data publikacji 23.05.2023

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom wypoczywającym nad wodą, to jeden z priorytetów dla Policji w czasie sezonu letniego. Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek i Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Będzinie Pan Zbigniew Pisarski, jak co roku podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych powiatu będzińskiego.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie podpisano porozumienie współpracy pomiędzy Policją, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na terenie powiatu będzińskiego. Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach na terenie powiatu w celach turystyczno-wypoczynkowych w obszarze Zalewu Rogoźnickiego, Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i zbiornika Kuźnica Warężyńska – Pogoria IV. Dokument reguluje współpracę między innymi w następujących obszarach: ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach znajdujących się na terenie powiatu będzińskiego, prowadzenie wspólnych działach poszukiwawczych w obrębie zbiorników wodnych, podejmowania akcji ratowniczej w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego, prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na wodach.

Przed nami okres, w którym większość z nas planuje spędzić nad wodą. Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznej kąpieli i odpowiedzialnym korzystaniu ze sprzętów motorowodnych.

Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

  • Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;
  • Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;
  • Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;
  • Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;
  • Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;
  • Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.

Na zdjęciu Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek oraz Prezez WOPR z siedzibą w Będzinie Zbigniew Pisarski podają sobie dłoń w gabinecie.
 


 

Powrót na górę strony