Wiadomości

Obchody 100-lecia Służby Cywilnej w będzińskim garnizownie

Przez wiele osób nazywani są niewidzialnym motorem napędowym formacji – bo choć ich praca jest często niedostrzegana, bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. Kierownictwo będzińskiej komendy oraz podległych komisariatów spotkało się z zatrudnionymi w będzińskim garnizonie pracownikami cywilnymi Policji, by podziękować im za sumienność i rzetelność, oraz zaangażowanie w codzienną pracę. Specjalne życzenia dla pracowników cywilnych złożył Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

11 listopada to szczególna data, nie tylko ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym samym dniu obchodzimy Dzień Służby Cywilnej, której funkcjonowanie, po raz pierwszy w niepodległej Polsce, określiła ustawa sprzed 100 lat.

Ustawa o służbie państwowej weszła w życie 17 lutego 1922 roku i obowiązywała aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 roku została zniesiona przez znowelizowany kodeks pracy. Po przełomie 1989 roku powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 roku przyjęto nową ustawę. Została ona zmieniona w marcu 2009 roku i obowiązuje do dzisiaj. W Policji święto służby cywilnej jest obchodzone od 2009 roku. W naszej formacji zatrudnionych jest 24600 pracowników – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, z których przeszło 9 tysięcy stanowią kobiety.

W województwie śląskim policyjne szeregi zasila także 1245 członków korpusu służby cywilnej. Natomiast w samej Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie pracuje 44 pracowników. Osoby te są zatrudnione na różnych stanowiskach pracy, w wielu dziedzinach. To właśnie pracownicy Policji, obok policjantek i policjantów, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie tej formacji.

Dzień 11 listopada stał się nie tylko Narodowym Świętem Niepodległości, ale także okazją do świętowania przez wszystkich policyjnych "cywili". Sprawne funkcjonowanie policyjnych struktur to w dużej także mierze ich zasługa. Codziennie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Wykonują swoją pracę na różnych stanowiskach i różnych pionach. W korpusie pracowników cywilnych Policji znajdują się między innymi sekretarki, pracownice kadr, informatyki i łączności, finansów i zaopatrzenia, a także sprzątaczki oraz konserwatorzy. Za ich dotychczasową sumienną pracę otrzymali podziękowanie od kierownictwa będzińskiej komendy. W imieniu wszystkich stróżów prawa insp. Arkadiusz Więcek dziękował wszystkim pracownikom cywilnym za rzetelność i zaangażowanie w codzienną pracę. Specjalne życzenia dla pracowników cywilnych przekazał także obecny na uroczystościach Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, który objął wydarzenie Honorowym Patronatem. Będziński komendant wraz ze Starostą wręczyli pracownikom listy gratulacyjne oraz upominki, doceniając nieocenioną codzienną pracę pracowników cywilnych.

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie List Gratulacyjny Pani A............ Z okazji Dnia Służby Cywilnej pragnę Pani serdecznie podziękować za profesjonalne, rzetelne i sumienne wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Składając wyrazy uznania dla dotychczasowych osiągnięć, życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym. Będzin, listopad 2022, podpis komendanta.

 • Na pierwszym planie Starosta Będziński obok stolika, na którym znajdują się paczki, na drugim planie widać policjanta który stoi na wprost Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, za nimi grupa stojących osób.
 • Dowódca uroczystości składający meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie. Na drugim planie widoczni policjanci w mundurach oraz grupa osób stojących w rzędach.
 • Na pierwszym planie widoczny będziński komendant oraz Starosta Będziński, którzy stoją przed grupą policjantów i pracowników cywilnych i przemawiają do nich.
 • Starosta Będziński oraz Komendant Powiatowy Policji w Będzinie stoją przy stole, na którym znajdują się zapełnione reklamówki w trakcie uroczystości na sali będzińskiej komendy.
 • Na zdjęciu Komendant Powiatowy Policji w Będzinie wraz ze Starostą Będzińskim stoją obok innych osób na sali będzińskiej komendy.
 • Komendant Powiatowy Policji w Będzinie odczytuje list gratulacyjny, Starosta Będziński trzyma w ręce paczkę. Obok nich znajdują się pomagające w uroczystości kobiety. Natomiast z boku stoją Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie oraz mężczyzna w marynarce.
 • Kobieta odbiera list gratulacyjny oraz upominek od będzińskiego komendanta i starosty.
 • Będziński komendant wręcza list gratulacyjny kobiecie, w tle widoczna grupa stojących osób w pomieszczeniu.
 • Na pierwszym planie widoczni policjanci stojący w dwuszeregu, na drugim planie widoczna grupa stojących osób.
 • Komendant wręcza list gratulacyjny mężczyźnie, w oddali widoczna kadra kierownicza będzińskiej komendy.
 • Komendant wręcza list gratulacyjny kobiecie w towarzystwie innych osób na auli będzińskiej komendy.
 • Na pierwszym planie fragment policyjnego pagonu, w oddali znajduje się grupa stojących osób.
Powrót na górę strony