Wiadomości

Święto Policji w będzińskiej jednostce

Wczoraj w murach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Wczorajsza zbiórka będzińskich stróżów prawa w setną rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego zgodnie z tradycją stała się okazją do wręczenia policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie 131 będzińskich policjantów otrzymało awans na wyższy stopień.

Obchody policyjnego święta w stuleciu powołania do istnienia Policji Województwa Śląskiego uświetniło wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem. Swoją obecnością uroczystą akademię uświetnili przedstawiciele samorządu lokalnego ze Starostą Będzińskim Panem Sebastianem Szaleńcem oraz Wiceprezydent Miasta Będzina Panią Anną Drzewiecką na czele. Nie zabrakło również asystentów i przedstawicieli zagłębiowskich parlamentarzystów. Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatowej i Miejskiej, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Będzińskiego, zwierzchnicy służb mundurowych całego powiatu oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Na uroczystości nie zabrakło również emerytów policyjnych, pracowników cywilnych, przedstawicieli duchowieństwa i wielu innych znamienitych gości.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, dowódca uroczystości, podinsp. Janusz Dąbrowski złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszowi Krzystyniakowi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć, poległych w służbie oraz w czasie pandemii policjantów.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek przywitał zgromadzonych gości. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę codziennej ciężkiej służby policjantów, a także podziękował zaproszonym gościom za wsparcie i dobrą współpracę podczas działania na rzecz obywateli powiatu będzińskiego. Komendant podziękował szczególnie policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud wkładany w codzienną służbę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

W trakcie uroczystej zbiórki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe policjantom będzińskiej jednostki.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie na wyższe stopnie służbowe awansowało 131 policjantów. W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn mianował 7 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował 62 policjantów naszej jednostki. W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 51 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, a w korpusie szeregowych rozkazem personalnym na stopień starszego posterunkowego, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie awansował 11 policjantów.

Następnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego asp.sztab. Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Będzin kom. Marcinem Swatek wyróżnili: medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ insp. Arkadiusza Więcka. Ponadto medalem 30-lecia NSZZ Policji wyróżniono: Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca, Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę, Wójt Gminy Bobrowniki Panią Małgorzatę Bednarek oraz 3 policjantów będzińskiej jednostki. Ponadto Honorową Odznakę NSZZP otrzymał Naczelnik Zarządzania Bezpieczeństwem Powiatu Będzińskiego Kamil Curyło.

W trakcie trwania uroczystości 39 będzińskich stróżów prawa odebrało nagrody ufundowane przez Starostę Będzińskiego, Prezydenta Miasta Będzina, Burmistrza Miasta Czeladź, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Burmistrza Wojkowic, Wójt Gminy Bobrowniki, Wójta Gminy Psary.

Na koniec uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak. Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji za ich codzienną pracę, podkreślając, jak ważne jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa. Komendant nawiązał również do historii, z uwagi na fakt, że obchodzimy w tym roku setną rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego.

Na zakończenie uroczystości obchody Święta Policji garnizonu będzińskiego uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 

 					Pan 					insp. Arkadiusz Więcek 					Komendant Powiatowy Policji w Będzinie  Z okazji Święta Policji mam przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta - w imieniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz swoim własnym serdeczne życzenia. W tym szczególnym dniu naszej formacji dniu składam Państwu wyrazy szacunku za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Dziękuję za to, że nie zważając na trudności i niedogodności zawsze stajecie w obronie najwyższych wartości i skutecznie podnosicie poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie. Służba policyjna to wielka odpowiedzialność i powinność wobec obywateli. Świadomość, że nasza praca przynosić będzie najlepsze efekty, gdy mieszkańcy województwa śląskiego będą nas darzyć zaufaniem, powinna motywować do działania tak, abyśmy naszą misję wypełniali coraz lepiej i efektywniej. Życzę Państwu spienienia wszystkich pragnień, dobrego zdrowia, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Pragnę pogratulować również wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, którzy swoją wzorową postawą w pełni zasłużyli na uzyskane awanse medale.  							Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.Roman Rabsztyn Katowice, lipiec 2022 rok

 • Złożenie meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
 • Grupa zgromadzonych osób na będzińskim Święcie Policji w teatrze, na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego.
 • Policjant stojący przy mównicy oraz policjanci w poczcie sztandarowym znajdujący się na scenie.
 • Policjanci oraz goście siedzący na miejscach w teatrze.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach siedzący obok Komendantów z Będzina oraz Starosty Będzińskiego.
 • Policjanci mianowani na wyższe stopnie policyjne stojący na scenie.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczający akty mianowania policjantom.
 • Komendant Powiatowy Policji w Będzinie gratulujący policjantom.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendant Powiatowy Policji w Będzinie wręczający akty mianowania policjantom.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczający akty mianowania policjantom, które podaje kobieta.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendant Powiatowy Policji w Będzinie wręczający akty mianowania policjantom.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach gratuluję mianowanym policjantom.
 • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP wręczający odznaczenie Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Wręczanie odznaczeń związkowych podczas obchodów Święta Policji.
 • Starosta Będziński wręczający nagrody wyróżnionym policjantom.
 • Będziński Komendant gratulujący wyróżnionym policjantom.
 • Podziękowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Wiceprezydent Miasta Będzina składająca podziękowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Policjanci oraz zaproszeni goście siedzący na sali teatru podczas mianowania.
 • Przemówienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.
 • Zaproszeni goście oraz policjanci stojący podczas uroczystości obchodów Święta Policji w będzińskim teatrze.
 • Orkiestra Komendy Policji w Katowicach występująca przed zgromadzonymi podczas obchodów Święta Policji w będzińskim teatrze.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach składający gratulacje Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie z zaproszonymi gośćmi na scenie.
 • Osoby uczestniczące w obchodach Święta Policji w będzińskim garnizonie na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie przyjmujący życzenia od dwóch kobiet.
Powrót na górę strony