Wiadomości

Handel ludźmi to nie fikcja

Handel ludźmi, to temat, który nie jest fikcją. To zjawisko podlegające dynamicznym przemianom. Dopiero rozmowa na ten temat otwiera oczy wielu osobom i pozwala na to spojrzeć z całkowicie innej perspektywy.

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Jeśli chodzi o terytorium naszego kraju, to jesteśmy jednocześnie krajem, skąd pochodzą ofiary, a następnie transportowane są do krajów Europy. Jesteśmy również krajem docelowym dla osób, które padły ofiarą przestępstwa z krajów Europy Wschodniej i Azji. Handel ludźmi to nie tylko wykorzystywanie osób do seks-biznesu, ale również handel organami, przymusowa – niewolnicza praca, nielegalna adopcja dzieci bądź wykorzystywanie ich do pornografii dziecięcej.

Pamiętaj, pomoc zawsze możesz uzyskać w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi tel. + 48 22 628 01 20, www.kcik.pl

Centrum zapewnia:

  1. telefon zaufania
  2. całodobowy kontakt telefoniczny
  3. bezpieczny nocleg
  4. pomoc medyczną
  5. pomoc tłumacza
  6. wsparcie psychologiczne
  7. konsultacje prawne
  8. zaspokojenie podstawowych potrzeb- wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczne

Zgłoś się na Policję do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
42-500 Będzin Bema 1, tel. 47 85 362 00 i opowiedz o swojej sytuacji. Zerwij kontakty ze sprawcami i daj sobie pomóc, by czuć się bezpiecznie.

  • Plakat głowy człowieka na niebieskim tle. W środku głowy są kółka a w nich opisane zachowania mogące dotyczyć zachowania ofiar handlu ludźmi. Na górze napis: Jeżeli masz kontakt z osobą ( tu odwołanie do opisanych zachowań w kółkach). Na dole napis: To może byc ofiara handlu ludźmi
Powrót na górę strony